2019 Cruiser Programme

Date Events High Tides
Sat 19 Jan
10:44 - 23:17
Sun 20  
11:41
Sat 26  
03:57 - 16:33
Sun 27  
04:44 - 17:23
Sat 2 Feb
10:59 - 23:18
Sun 3  
11:49
Sat 9  
02:36 - 15:10
Sun 10  
03:14 - 15:50
Sat 16  
09:04 - 21:54
Sun 17  
10:22 - 22:57
Sat 23  
02:50 - 15:21
Sun 24  
Talk followed by lunch
03:33 - 16:05
Sat 2 Mar
09:40 - 22:02
Sun 3  
10:39 - 22:57
Sat 9  
01:48 - 14:15
Sun 10  
02:18 - 14:46
Sat 16  
06:58 - 19:53
Sun 17  
08:31 - 21:27
Sat 23  
01:44 - 14:12
Sun 24  
02:25 - 14:52
Sat 30  
07:43 - 20:08
Sun 31  
10:09 - 22:26
Sat 6 Apr
Opening Muster
01:57 - 14:20
Sun 7  
02:26 - 14:50
Sat 13  
06:35 - 19:04
Sun 14  
07:39 - 20:14
Fri 19  
00:51 - 13:19
Sat 20  
01:36 - 14:03
Sun 21  
02:18 - 14:44
Mon 22  
03:00 - 15:23
Sat 27  
06:31 - 18:34
Sun 28  
07:39 - 19:33
Sat 4 May
00:50 - 13:16
Sun 5  
01:27 - 13:52
Mon 6  
02:03 - 14:27
Sat 11  
Swallowtail Race
Bistro Supper
05:33 - 17:54
Sun 12  
06:29 - 18:48
Sat 18  
00:25 - 12:54
Sun 19  
Push The Boat Out
01:12 - 13:38
Sat 25  
Cruise in company (possible)
05:14 - 17:13
Sun 26  
Cruise in company (possible)
05:59 - 17:57
Mon 27  
Cruise in company (possible)
06:51 - 18:50
Sat 1 Jun
12:00
Sun 2  
00:15 - 12:45
Sat 8  
04:42 - 16:58
Sun 9  
05:32 - 17:47
Sat 15  
11:42
Sun 16  
00:05 - 12:32
Sat 22  
Cruise in company (possible)
04:15 - 16:10
Sun 23  
Cruise in company (possible)
04:50 - 16:48
Sat 29  
10:26 - 22:46
Sun 30  
11:24 - 23:45
Sat 6 Jul
03:49 - 16:06
Sun 7  
04:36 - 16:51
Sat 13  
10:24 - 22:52
Sun 14  
11:22 - 23:51
Sat 20  
Brightlingsea Waterfront
03:28 - 15:22
Sun 21  
Brightlingsea Waterfront
03:55 - 15:50
Sat 27  
Harwich Race
08:35 - 20:53
Sun 28  
Return from Harwich
09:47 - 22:11
Sat 3 Aug
02:51 - 15:09
Sun 4  
03:37 - 15:52
Sat 10  
08:53 - 21:27
Sun 11  
10:02 - 22:39
Sat 17  
Yokesfleet picnic with Seals
02:41 - 14:42
Sun 18  
03:09 - 15:04
Sat 24  
Burnham Week
06:53 - 19:06
Sun 25  
Burnham Week
07:53 - 20:11
Mon 26  
Burnham Week
09:07 - 21:36
Sat 31  
Burnham Week
01:47 - 14:06
Sun 1 Sep
02:33 - 14:48
Sat 7  
07:12 - 19:42
Sun 8  
08:18 - 21:05
Sat 14  
Eagling and Spangle Trophies
01:42 - 13:49
Sun 15  
02:15 - 14:18
Sat 21  
05:29 - 17:42
Sun 22  
06:18 - 18:35
Sat 28  
00:36 - 12:56
Sun 29  
01:24 - 13:40
Sat 5 Oct
05:40 - 18:05
Sun 6  
06:29 - 19:08
Sat 12  
Closing Muster
00:30 - 12:41
Sun 13  
01:09 - 13:16
Sat 19  
04:18 - 16:35
Sun 20  
05:01 - 17:22
Sat 26  
11:38 - 23:59
Sun 27  
11:27 - 23:55
Sat 2 Nov
03:23 - 15:49
Sun 3  
AGM / Prize Giving / Lunch
04:03 - 16:37
Sat 9  
10:18 - 22:48
Sun 10  
11:00 - 23:27
Sat 16  
02:21 - 14:40
Sun 17  
03:00 - 15:24
Sat 23  
09:06 - 21:43
Sun 24  
10:07 - 22:38
Sat 30  
02:18 - 14:46
Sun 1 Dec
02:55 - 15:29
Sat 7  
08:18 - 21:06
Sun 8  
09:21 - 21:57
Sat 14  
01:30 - 13:51
Sun 15  
02:10 - 14:34
Sat 21  
07:23 - 20:11
Sun 22  
08:36 - 21:15
Sat 28  
01:23 - 13:52
Sun 29  
02:01 - 14:33

Historic

DateEvents High Tides
Sun 13 Jan
04:22 - 17:04
Sat 12  
03:36 - 16:16
Sun 6  
00:21 - 12:48
Sat 5  
12:04